300 Piemēri

Valūta pret grāmatvedību

Currency Vs Accounting

The Valūtas formāts un Grāmatvedības formāts iekšā Excel ir ļoti līdzīgas viena otrai. Šis piemērs parāda atšķirību.1. Ievadiet šādas vērtības.

Vispārējais formāts

2. Valūtas formāts novieto dolāra zīmi tieši blakus skaitlim.

Valūtas formāts3. Grāmatvedības formāts izlīdzina dolāra zīmes šūnas kreisajā malā un parāda domuzīmi nulles vērtībām.

Grāmatvedības formāts

Piezīme. Valūtas formāts var parādīt negatīvus skaitļus ar mīnusa zīmi, sarkanu, ar iekavām vai sarkanu ar iekavām. Grāmatvedības formāts iekavās parāda negatīvus skaitļus.

5/16 Pabeigts! Uzziniet vairāk par šūnu formatēšanu>
Doties uz nākamo nodaļu: Atrast un atlasīt^