Excel

Excel BASE funkcija

Excel Base Function

Excel BASE funkcijaKopsavilkums Funkcija Excel BASE pārvērš skaitli par dotā rādiusa (bāzes) teksta attēlojumu. Mērķis Konvertēt numuru uz citu bāzi. Atgrieztā vērtība Konvertētā skaitļa teksta attēlojums. Sintakse = BĀZE (skaitlis, rādiuss, [min_garums]) Argumenti
  • numurs - Cipars, kuru vēlaties pārvērst citā attēlojumā.
  • radix - attēlojuma bāze, kas tiek pārveidota.
  • min_garums - [pēc izvēles] Garantē atgrieztās virknes minimālo garumu, aizpildot virkni ar nullēm.
Versija Excel 2013 Lietošanas piezīmes

Funkcija Excel BASE atgriež skaitļa teksta attēlojumu, kas pārvērsts citā bāzē. Parādītajā darblapā ievades skaitļi tiek pārvērsti trīs dažādos attēlojumos: bāze 2 (bināra), bāze 10 (decimāldaļa) un bāze 16 (heksadecimāls). Radix vērtība norāda atgrieztā teksta pamata attēlojumu. Piemēram, lai pārvērstu skaitli 3 tā binārajā attēlā (2. bāze), formula būtu šāda:

 
= BASE (3,2) // Returns '11' as text, 3 in binary (base 2)
 
= BASE (10,16) // Returns 'A' as text, 10 in Hexadecimal (base 16)

Funkcija piedāvā arī izvēles argumentu min_length, kas atgriezīto virkni aizpildīs ar nullēm, ja garums ir mazāks par norādīto vērtību.

 
= BASE (3,2,4) // Returns '0011' as text = BASE (10,16,4) // Returns '000A' as text


^