Excel

Excel SLEJAS funkcija

Excel Column Function

Excel SLEJAS funkcijaKopsavilkums

Funkcija Excel SLEJA atgriež atsauces kolonnas numuru. Piemēram, SLEJA (C5) atgriež 3, jo C ir izklājlapas trešā kolonna. Ja nav norādīta atsauce, SLEJA atgriež tās šūnas kolonnas numuru, kurā ir formula.Mērķis Iegūstiet atsauces kolonnas numuru. Atgrieztā vērtība Skaitlis, kas apzīmē kolonnu. Sintakse = SLEJA ([atsauce]) Argumenti
  • atsauce - [pēc izvēles] Atsauce uz šūnu vai šūnu diapazonu.
Versija Excel 2003 Lietošanas piezīmes

Izmantojiet atsauci, lai iegūtu atsauces kolonnas numuru.

  • Atsauce var būt vienas šūnas adrese vai šūnu diapazons.
  • Atsauce nav obligāta un noklusējuma būs šūna, kurā pastāv funkcija SLEJA.
  • Atsauce nevar ietvert vairākas atsauces vai adreses.


^