Excel

Excel EXACT funkcija

Excel Exact Function

Excel EXACT funkcijaKopsavilkums

Funkcija Excel EXACT salīdzina divas teksta virknes, ņemot vērā lielos un mazos burtus, un atgriež TRUE, ja tās ir vienādas, un FALSE, ja nē. EXACT ir reģistrjutīgs.Mērķis Salīdzināt divas teksta virknes Atgriezt vērtību Būla vērtība (TRUE vai FALSE) Sintakse = PRECĪZA (teksts1, teksts2) Argumenti
  • teksts1 - Pirmā salīdzināmā teksta virkne.
  • teksts2 - Otrā salīdzināmā teksta virkne.
Versija Excel 2003 Lietošanas piezīmes

Funkcija EXACT salīdzina divas teksta virknes, reģistrjutīgo. Ja abas virknes ir pilnīgi vienādas, EXACT atgriež TRUE. Ja abas virknes nav vienādas (ņemot vērā lielo un mazo burtu) EXACT atgriež FALSE.

Piemēri

Tālāk ir minēti divi EXACT funkcijas piemēri, ko izmanto ar kodētām virknēm. Pirmajā piemērā virknes ir identiskas, otrajā piemērā vienīgā atšķirība ir lielais burts “A”:

 
= EXACT ('apple','apple') // returns TRUE = EXACT ('Apple','apple') // returns FALSE

Parādītajā piemērā D6 formula, kas nokopēta kolonnā, ir šāda:

 
= EXACT (B6,C6)

Formulā varat izmantot arī parasto vienādības zīmi (=), taču salīdzinājums nav reģistrjutīgs: 
=('Apple'='apple') // returns TRUE


^