Excel

Excel MEDIAN funkcija

Excel Median Function

Excel MEDIAN funkcijaKopsavilkums

Funkcija MEDIAN atgriež mediānu (vidējo skaitli) sniegto skaitļu grupā. Piemēram, = MEDIAN (1,2,3,4,5) atgriež 3.

Mērķis Iegūt skaitļu grupas mediānu Atgriešanās vērtība Skaitlis, kas apzīmē mediānu. Sintakse = MEDIAN (skaitlis1, [skaitlis2], ...) Argumenti
  • numurs1 - Ciparu vai šūnu atsauce, kas attiecas uz skaitliskām vērtībām.
  • numurs 2 - [pēc izvēles] Ciparu vai šūnu atsauce, kas attiecas uz skaitliskām vērtībām.
Versija Excel 2003 Lietošanas piezīmes
  • Ja kopējais sniegto skaitļu skaits ir nepāra, mediānu aprēķina kā vidējo skaitli grupā.
  • Ja kopējais sniegto skaitļu skaits ir pāra skaitlis, mediānu aprēķina kā vidējo no diviem vidū esošajiem skaitļiem.
  • Šūnas, kurās ir teksts, loģiskas vērtības vai tās nav, tiek ignorētas.
  • Skaitļi var sniegt kā skaitļus, diapazonus, nosauktos diapazonus vai šūnu atsauces, kas satur skaitliskas vērtības. Līdz 255 numurus var piegādāt.


^