Excel

Excel N funkcija

Excel N Function

Excel N funkcijaKopsavilkums

Funkcija Excel N atgriež skaitli, kad tai tiek piešķirta vērtība. Funkciju N var izmantot, lai pārvērstu TRUE un FALSE attiecīgi par 1 un 0. Ja tiek dota teksta vērtība, funkcija N atgriež nulli.

Mērķis Vērtības konvertēšana par skaitli Atgriezt vērtību Skaitlis vai kļūdas kods Sintakse = N (vērtība) Argumenti
  • vērtību - vērtība, kas jāpārvērš par skaitli.
Versija Excel 2003 Lietošanas piezīmes

Izmantojiet funkciju N, lai pārvērstu vērtību par skaitli. Vērtības tiek konvertētas saskaņā ar šādu tabulu:

Ievades vērtība Atgriezt vērtību
Jebkurš skaitlis Tas pats numurs
Atzīts datums Datums Excel sērijas numura formātā
PATIESA 1
FALSE 0
Kļūdas kods (#VALUE, #N/A utt.) Tas pats kļūdas kods
Citas vērtības 0

Vairumā gadījumu funkcija N nav nepieciešama, jo programma Excel vajadzības gadījumā automātiski konvertē vērtības.

veidojot ja tad paziņojumus excel

Funkcija N paredzēta saderībai ar citām izklājlapu programmām.^