Excel

Excel funkcija NORM.DIST

Excel Norm Dist Function

Excel funkcija NORM.DISTKopsavilkums Funkcija Excel NORM.DIST atgriež vērtības normālai varbūtības blīvuma funkcijai (PDF) un normālai kumulatīvā sadalījuma funkcijai (CDF). PDF atgriež līknes punktu vērtības. CDF atgriež laukumu zem līknes pa kreisi no vērtības. Mērķis Iegūt vērtības un apgabalus normālajam sadalījumam Atgrieztā vērtība Parastā PDF un CDF izvade Sintakse = NORM.DIST (x, vidējais, standarta_dev, kumulatīvs) Argumenti
  • x - ievades vērtība x.
  • nozīmē - izplatīšanas centrs.
  • standard_dev - sadales standarta novirze.
  • kumulatīvs - Būla vērtība, kas nosaka, vai tiek izmantota varbūtības blīvuma funkcija vai kumulatīvā sadalījuma funkcija.
Versija Excel 2010 Lietošanas piezīmes

Funkcija NORM.DIST atgriež vērtības normālai varbūtības blīvuma funkcijai (PDF) un normālai kumulatīvā sadalījuma funkcijai (CDF). Piemēram, NORM.DIST (5,3,2, TRUE) atgriež izvadi 0,841, kas atbilst laukumam pa kreisi no 5 zem zvana formas līknes, kas aprakstīta ar vidējo vērtību 3 un standarta novirzi 2. Ja kumulatīvais karogs ir iestatīts uz FALSE, tāpat kā NORM.DIST (5,3,2, FALSE), izvades vērtība ir 0,121, kas atbilst līknes punktam 5.

 
= NORM.DIST (5,3,2,TRUE)=0.841
 
= NORM.DIST (5,3,2,FALSE)=0.121

Funkcijas izvads tiek vizualizēts, uzzīmējot zvana formas līkni, ko nosaka funkcijas ievade. Ja kumulatīvais karogs ir iestatīts uz TRUE, atgriešanas vērtība ir vienāda ar laukumu pa kreisi no ievades. Ja kumulatīvais karogs ir iestatīts uz FALSE, atgriešanas vērtība ir vienāda ar līknes vērtību.

Parasts PDF piemērs

Skaidrojums

Parastais PDF ir zvana formas varbūtības blīvuma funkcija, ko raksturo divas vērtības: vidējā un standarta novirze. The nozīmē apzīmē sadalījuma centru vai “līdzsvarošanas punktu”. The standarta novirze attēlo to, cik izkliedēts ap sadalījumu ir ap vidējo. Platība zem normālā sadalījuma vienmēr ir vienāda ar 1 un ir proporcionāla standarta novirzei, kā parādīts attēlā. Piemēram, 68,3% laukuma vienmēr atrodas vienas vidējās standarta novirzes robežās.

kā noņemt pēdējo rakstzīmi

Parastā sadalījuma standartnovirzes apgabaliVarbūtības blīvuma funkcijas modelē problēmas nepārtrauktos diapazonos. Platība zem funkcijas atspoguļo notikuma varbūtību šajā diapazonā. Piemēram, varbūtība, ka students pārbaudījumā iegūs precīzi 93,41%, ir ļoti maz ticama. Tā vietā ir saprātīgi aprēķināt varbūtību, ka students testā atzīmēsies no 90% līdz 95%. Pieņemot, ka testa rezultāti ir normāli sadalīti, varbūtību var aprēķināt, izmantojot kumulatīvās sadalījuma funkcijas izvadi, kā parādīts zemāk esošajā formulā.

 
= NORM.DIST (95,μ,σ,TRUE)- NORM.DIST (90,μ,σ,TRUE)

Šajā piemērā vidējo vērtību 80 aizstājam ar μ un standarta novirze 10 in σ , tad varbūtība, ka skolēns atzīmēsies no 90 līdz 95 no 100, ir 9,18%.

 
= NORM.DIST (95,80,10,TRUE)- NORM.DIST (90,80,10,TRUE)=0.0918

Attēli ar pieklājību wumbo.net .^