Excel

Excel SORT funkcija

Excel Sort Function

Excel SORT funkcijaKopsavilkums

Funkcija Excel SORT kārto diapazona vai masīva saturu. Vērtības var kārtot pēc vienas vai vairākām kolonnām. SORT atgriež dinamisku rezultātu masīvu.

Mērķis Kārto diapazonu vai masīvu Atgriezt vērtību Vērtētā masīvs Sintakse = SORT (masīvs, [kārtot_indekss], [kārtot_pasākums], [līdz_kr.]) Argumenti
  • masīvs - Diapazons vai masīvs, lai kārtotu.
  • sort_index - [pēc izvēles] Kolonnu indekss, ko izmantot šķirošanai. Noklusējums ir 1.
  • šķirošanas secība - [pēc izvēles] 1 = augošs, -1 = dilstošs. Noklusējums ir augošā secībā.
  • by_col - [pēc izvēles] TRUE = kārtot pēc kolonnas. FALSE = kārtot pēc rindas. Noklusējums ir FALSE.
Versija Excel 365 Lietošanas piezīmes

Funkcija Excel SORT iegūst un kārto unikālo vērtību sarakstu no diapazona. Rezultāts ir dinamisks vērtību masīvs. Ja šis masīvs ir gala rezultāts (t.i., netiek nodots citai funkcijai), masīva vērtības “izplūst” darblapā diapazonā, kas automātiski tiek atjaunināts, pievienojot vai noņemot jaunas unikālās vērtības no avota diapazona vai mainot avota vērtības.

Pēc noklusējuma funkcija SORT kārtot vērtības augošā secībā, izmantojot pirmo kolonnu. Izmantojiet izvēles argumentus sort_index un šķirošanas secība lai kontrolētu, pēc kuras kolonnas kārtot, kādā secībā (augošā vai lejupejošā).

Piemēri

Parādītajā piemērā dati ir iekļauti B slejā un rādītāji B slejā. Kārtošanas formula E5 ir šāda:

 
= SORT (B5:C14,2) // sort by scores in ascending order

Funkcija SORT iegūst visas vērtības, kas sakārtotas augošā secībā pēc rezultāta, un rezultātu “noplūde” diapazonā E5: F14.Lai kārtotu pēc rezultātiem dilstošā secībā, iestatiet sort_order uz -1 šādā formulā:

 
= SORT (B5:C14,2,-1) // sort by scores in descending order
SORT ir jauna funkcija, kas pieejama Excel 365 tikai.


^