Excel

Excel TRUE funkcija

Excel True Function

Excel TRUE funkcijaKopsavilkums

Funkcija Excel TRUE atgriež vērtību TRUE. TRUE ir klasificēta kā saderības funkcija, un vairumā gadījumu tā nav nepieciešama. Tas ir līdzvērtīgs Būla vērtības TRUE izmantošanai tieši formulā.Mērķis Loģiskās vērtības ģenerēšana TRUE Atgriešanās vērtība Loģiskā vērtība TRUE Syntax = TRUE () Arguments Version Excel 2003 Lietošanas piezīmes

Funkcija TRUE ir paredzēta saderībai ar citām izklājlapu lietojumprogrammām, un tā nav jāizmanto standarta situācijās.

Ja vēlaties ievadīt TRUE vai formulā norādīt TRUE, varat vienkārši ievadīt vārdu TRUE tieši šūnā vai formulā, un Excel to interpretēs kā loģisku vērtību TRUE. Piemēram, šīs formulas ir funkcionāli identiskas:

 
= IF (A1<0, TRUE()) = IF (A1<0, TRUE)

Ņemiet vērā arī to, ka loģiskās izteiksmes automātiski ģenerēs patiesus un nepatiesus rezultātus. Piemēram, šūnā C7 ir šāda formula:

 
=B7>90

Šī izteiksme tiek novērtēta kā TRUE, kas ir izklājlapā parādītais rezultāts.Ja vēlaties pārbaudīt nosacījumu un atdot dažādus rezultātus atkarībā no tā, vai rezultāti ir PATIESI vai NEPATIESI, skatiet piemērus šajā lapā .^