Excel

Iegūstiet procentuālās izmaiņas

Get Percent Change

Excel formula: iegūstiet procentuālās izmaiņasVispārīgā formula | _+_ | Kopsavilkums

Lai aprēķinātu procentuālās izmaiņas starp divām Excel vērtībām, varat izmantot formulu, kas starpību starp divām vērtībām dala ar “veco” vērtību. Parādītajā piemērā E6 satur šādu formulu:

=(new_value-old_value)/old_value

Formatējot procentos ar nulli aiz komata, rezultāts ir 7%.

Skaidrojums

Pēc darbību secības Excel vispirms aprēķina starpību starp vērtībām (faktiskajām pārdošanas izmaiņām), pēc tam rezultātu sadala ar sākotnējo vai “veco” vērtību, lai iegūtu decimālo vērtību -0,33435:

 
=(D6-C6)/C6

Piezīme: rezultāts jāformatē, izmantojot procentuālo skaitļu formātu, lai gala rezultāts tiktu parādīts kā 7%

Autors Deivs Bruns


^