Excel

Iegūstiet peļņas normas procentu

Get Profit Margin Percentage

Excel formula: iegūstiet peļņas normas procentuVispārīgā formula | _+_ | Kopsavilkums

Lai aprēķinātu peļņas normu procentos ar formulu, atņemiet izmaksas no cenas un sadaliet rezultātu ar cenu. Parādītajā piemērā šūna D5 ir šāda formula:=(price-cost)/price
Skaidrojums

Peļņas norma ir peļņas attiecība, dalīta ar cenu vai ieņēmumiem. Parādītajā piemērā mēs aprēķinām peļņas normu dažādiem produktiem vai pakalpojumiem. Katrai vienībai mums ir cena un izmaksas, bet peļņa netiek izdalīta atsevišķi citā slejā.

Lai aprēķinātu peļņas normu, mums vispirms ir jāatņem izmaksas no cenas, lai iegūtu peļņu. Tad rezultātu dalām ar cenu. Parādītajā piemērā pirmā D5 formula ir šāda:

 
=(B5-C5)/B5

Noteikti izmantojiet iekavas, lai kontrolētu operāciju secība .

Ņemiet vērā, ka rezultāts būs decimālskaitlis, piemēram, .10, .25, .30 utt. Lai rezultātu parādītu procentos, izmantojiet Procentuālā skaitļa formāts . Jūs varat izmantot saīsne Control + Shift + %.Autors Deivs Bruns


^