Excel

Saņemiet ceturksni no datuma

Get Quarter From Date

Excel formula: iegūstiet ceturksni no datumaVispārīgā formula | _+_ | Kopsavilkums

Ja vēlaties aprēķināt ceturksni (ti, 1,2,3,4) no datuma, varat izmantot funkciju ROUNDUP kopā ar MONTH.Parādītajā piemērā šūna C5 ir šāda formula:

izveidot datu tabulu programmā Excel
= ROUNDUP ( MONTH (date)/3,0)
Skaidrojums

Šajā gadījumā formula vispirms izvelk mēnesi kā skaitli no 1 līdz 12, pēc tam sadala šo skaitli ar 3. Rezultāts tiek noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, izmantojot funkciju ROUNDUP.

Funkcija ROUNDUP darbojas tāpat kā ROUND funkcija, izņemot to, ka ROUNDUP vienmēr noapaļos skaitļus 1-9 uz augšu līdz noteiktam ciparu skaitam.

Q pievienošana

Ja vēlaties, lai ceturkšņa numurā būtu “Q”, varat to savienot. D5 formula ir šāda: 
= ROUNDUP ( MONTH (B5)/3,0)

Rezultāts ir burts “Q”, kas pievienots ceturkšņa numuram:

Aprēķinot gada ceturksni no datuma

Autors Deivs Bruns


^