Excel

Nosaukts diapazons

Named Range

Nosaukta diapazona piemērs programmā Excel

Nosauktais diapazons ir viena vai vairākas šūnas, kurām piešķirts nosaukums. Izmantojot nosauktos diapazonus, formulas var vieglāk lasīt un saprast. Tie nodrošina arī vienkāršu navigāciju, izmantojot Vārda lodziņš .

Piemērā F6 formula ir šāda:

 
= MAX (sales)

kur “pārdošana” ir nosauktais diapazons C4: C10. Citi formulu piemēri, kas izmanto šo pašu nosaukto diapazonu, ir šādi:

 
= MIN (sales) = AVERAGE (sales) = SUM (sales)

Piezīme: nosaukti diapazoni ir absolūtas atsauces pēc noklusējuma.

Izveidojiet nosauktu diapazonu

Lai ātri izveidotu nosauktu diapazonu:  1. Izvēlieties diapazonu
  2. Ierakstiet nosaukumu vārda lodziņš un nospiediet atgriešanos


^