Excel

Operāciju secība

Order Operations

Excel

Novērtējot formulu, Excel ievēro standarta matemātikas protokolu ar nosaukumu “darbību secība”. Vispirms tiek novērtēti visi izteicieni iekavās. Nākamais Excel atrisinās visus eksponentus. Pēc eksponentiem Excel veiks reizināšanu un dalīšanu, pēc tam saskaitīšanu un atņemšanu. Ja formula ietver sasaistīšana , tas notiks pēc standarta matemātiskām operācijām. Visbeidzot, Excel novērtēs loģiskie operatori , ja ir.  1. Iekavas
  2. Eksponenti
  3. Reizināšana un dalīšana
  4. Saskaitīšana un atņemšana
  5. Saskaņošana
  6. Loģiskie operatori


^