Excel

Relatīvā atsauce

Relative Reference

Relatīvās adreses piemērs programmā Excel

Relatīvā atsauce programmā Excel ir rādītājs uz šūnu vai šūnu diapazonu. Piemēram, relatīvā atsauce uz šūnu A1 izskatās šādi:

kā Excel kopējo rindu pievienot
 
=A1

Kopējot uz citu darblapas atrašanās vietu, mainās relatīvās adreses, jo tā apraksta “nobīdi” uz citu šūnu, nevis fiksētu adresi. Lai palīdzētu saprast, ko tas nozīmē, apsveriet frāzi “māja blakus pa labi”. Jūs varat saprast šīs mājas atrašanās vietu tikai tad, ja saprotat sākuma punktu, jo atrašanās vieta ir aprakstīta relatīvi.

Pēc noklusējuma visas atsauces Excel formulās ir relatīvas. Jūs varat pārvērst relatīvo atsauci uz absolūta atsauce ar, izmantojot dolāra zīmes ($) rakstzīmes.

Piemērs

Parādītajā piemērā formulā E4 ir divas relatīvas atsauces, kas mainīsies šādi, nokopējot E sleju:

kā jūs pievienojat Excel numurus
 
=C4*D4 =C5*D5 =C6*D6 =C7*D7 =C8*D8


^