Excel

SUMIFS ar Excel tabulu

Sumifs With Excel Table

Excel formula: SUMIFS ar Excel tabuluVispārīgā formula | _+_ | Kopsavilkums

Lai nosacīti summētu skaitliskos datus Excel tabulā, varat izmantot SUMIFS ar strukturētas atsauces gan summas, gan kritēriju diapazoniem. Parādītajā piemērā formula I5 ir šāda:= SUMIFS (Table[sum_col],Table[crit_col],criteria)

Kur 1. tabula ir Excel tabula ar datu diapazonu B105: F89.

norādiet, ka datu etiķetes parādīsies kā datu norādes virs diagrammas datu punktiem
Skaidrojums

Šī formula izmanto strukturētas atsauces lai tabulas diapazonus ievadītu SUMIFS funkcijā.

Summu diapazons ir norādīts kā 1. tabula [Kopā] , kritēriju diapazons ir norādīts kā 1. tabula [vienums] , un kritēriji nāk no vērtībām I slejā.

I5 formula ir šāda:noņemt tekstu no Excel šūnu atvaļinājumu numuriem
 
= SUMIFS (Table1[Total],Table1[Item],H5)

kas atrisina:

 
= SUMIFS (Table1[Total],Table1[Item],H5)

Funkcija SUMIFS atgriež 288, summas vērtības kolonnā Kopā, kur vērtība kolonnā Vienums ir 'Šorti'.

Autors Deivs Bruns


^